Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

Ensam hemma

I skrämmande ensamhet gror föreställningar om fasor. Fångad i inbillningar eller ställd inför faktum tappar man med lätthet fotfästet i tillvaron. Novellmästarnas författare lägger sig vinn om att skrämma, förvåna, och försköna den slumpartade ensamheten som ingen undgår att drabbas av i livet. När inte bara rummet skräms utan också tiden är ur led, vilket ställer verkligheten på ände (som när HP Lovecraft medverkar i samlingen), sprider den personen omkring sig kallt drag, stickande ljud, brist på ljus och omänsklig närhet som begår det onda. För den drabbade är det inte tal om annat än klaustrofobi, vanmakt och heta önskningar om att inte vara där man befinner sig.
Novellmästarna hedrar dessutom tre pristagare av Fantastiknovelltävlingen 2019 genom publicering i denna vår tjugoåttonde e-bok.

Utgivningsdatum
2019-11-12
Förlag
Wela Förlag
ISBN
9789198529449

 

 

 

 

 

 

 
kontakt med novellmästarna | webmaster