NovellmästarnA skapades 2004 av Olov Svedelid, Kjell E. Genberg, Bertil Falk och Ulf Durling - för novellkonstens bevarande, nyskapande och spridande. Föreningen har sedan senaste årsmöte nio medlemmar. Ny medlem föreslås av medlemmar på årsmötet.

Ordförande sedan 2013 är Helena Sigander. De åtta övriga medlemmarna är Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Cecilia Wennerström, Kjell E. Genberg, Niki Loong, Pia Lindestrand, Ulf Broberg och Ulf Durling. Ulla Trenter är särskild hedersmedlem.

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

 

Novellmästarnas senaste antologi 2019: Ensam hemma

Utgivningsdatum 2019-11-12 * Wela Förlag * ISBN 9789198529449


Antologin Ensam hemma november 2019

Lilian Fredriksson in memoriam

Inbjudan till Fantastiknovellrävlingen 2019

Ulla Trenter hedersledamot

Ulf Durling hos SIS 21/3

Novellmästarnas årsmöte 2019

Oliver Twistpriset 2019 till Kjell E Genberg

Novellmästarnma i litteraturtidningen Parnass

Recension i nättidninghen Alba * Recension i tidskriften Blaskan * "Novellmästarna gör en god gärning. De lyfter fram en konstform som inte är helt glömd, men ändå satt lite i skymundan" Nisse Scherman i DAST