NovellmästarnA skapades 2004 av Olov Svedelid, Kjell E. Genberg, Bertil Falk och Ulf Durling - för novellkonstens bevarande, nyskapande och spridande. Föreningen kan bara omfatta nio medlemmar. Ny medlem föreslås av medlemmar på årsmötet.

Ordförande sedan 2013 är Helena Sigander. De övriga medlemmarna är f n Ahrvid Engholm, Kjell E. Genberg, Lena Köster, Richard Nordström, Ulf Broberg och Ulf Durling. Cecilia Wennerström och Niki Loong är hedersmedlemmar. Ulla Trenter har varit särskild hedersmedlem.

Novellmästarna 20 år 2024!

Aktuellt

Utgivning

Medlemmars utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Recension i nättidningen Alba * Recension i tidskriften Blaskan * "Novellmästarna gör en god gärning. De lyfter fram en konstform som inte är helt glömd, men ändå satt lite i skymundan" Nisse Scherman i DAST