NovellmästarnA skapades 2004 av Olov Svedelid, Kjell E. Genberg, Bertil Falk och Ulf Durling - för novellkonstens bevarande, nyskapande och spridande. Föreningen har sedan senaste årsmöte nio medlemmar. Ny medlem föreslås av medlemmar på årsmötet.

Ordförande sedan 2013 är Helena Sigander. De åtta övriga medlemmarna är Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Cecilia Wennerström, Kjell E. Genberg, Niki Loong, Pia Lindestrand, Ulf Broberg och Ulf Durling. Ulla Trenter har varit särskild hedersmedlem.

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

 

Novellmästarnas senaste antologi 2020: Arga katter ger rivet skinn

Utgiven februari * Wela Förlag * ISBN 978-91-985295-0-0

2020 års Oliwer Twist-pris till Helena Sigander

Antologin Arga katter ger rivet skinn i februari 2020

Ulla Trenter in memoriam

Novellmästarnas hedersmedlem Ulla Trenter gick bort 23/12 2019

Antologin Ensam hemma november 2019

Lilian Fredriksson in memoriam

Recension i nättidninghen Alba * Recension i tidskriften Blaskan * "Novellmästarna gör en god gärning. De lyfter fram en konstform som inte är helt glömd, men ändå satt lite i skymundan" Nisse Scherman i DAST