NovellmästarnA skapades 2004 av Olov Svedelid, Kjell E. Genberg, Bertil Falk och Ulf Durling - för novellkonstens bevarande, nyskapande och spridande. Föreningen har sedan senaste årsmöte tio medlemmar. Ny medlem föreslås av medlemmar på årsmötet.

Ordförande sedan 2013 är Helena Sigander. De nio övriga medlemmarna är Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Cecilia Wennerström, Kjell E. Genberg, Niki Loong, Pia Lindestrand, Ulla Trenter, Ulf Broberg och Ulf Durling.

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Novellmästarnas senaste antologi 2018: Alla tiders brott


En samling noveller av Novellmästarna Ulf Broberg, Ulf
Durling, Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Kjell E. Genberg,
Pia Lindestrand, Niki Loong, Helena Sigander, Ulla
Trenter och Cecilia Wennerström
Redaktörer:
Ulf Durling, Kjell E. Genberg och Helena Sigander

Apec Förlag 2018
ISBN 978-91-88333-24-7

Novellmästarnma i litteraturtidningen Parnass

Fantastiknovellen 2018 avgjord

bilder från boksläpp & presentation hos Skönlitterära sällskapet

Recension i nättidninghen Alba * Recension i tidskriften Blaskan * "Novellmästarna gör en god gärning. De lyfter fram en konstform som inte är helt glömd, men ändå satt lite i skymundan" Nisse Scherman i DAST

 
  Senast uppdaterad 2019-02-06 | kontakt med novellmästarna |webmaster