2016

Novellmästarnas senaste utgåva: Det allseende ögat är slutet

 

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

Tio noveller av Ulf Broberg, Ulf Durling, Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Kjell E. Genberg, Niki Loong, Helena Sigander, Ulla Trenter, Cecilia Wennerström. Dessutom medverkar vinnarna av Fantastiknovelltävlingen 2016, Gustaf Grandinsson, Eva Häggmark, Joakim Broman.

När det allseende ögat sluts kan vad som helst hända. Då händer ruskiga saker i Riddarhusets skugga, på en julfest där inte alla medverkande är nöjda med tillvaron, bland poliser och deras klientel i Uppsala och i ett hyreshus på Södermalm i Stockholm. För att inte tala om i de högsta politiska kretsarna på andra sidan pölen.E-bok 56000 ord
Utg
iven november 2016
ISBN 978-91-87711-85-5
Wela förlag

utgivning 2014 2015

 
kontakt med novellmästarna | webmaster