2019

Novellmästarnas senaste utgåva: Ensam hemma

 

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

Ensam hemma

I skrämmande ensamhet gror föreställningar om fasor. Fångad i inbillningar eller ställd inför faktum tappar man med lätthet fotfästet i tillvaron. Novellmästarnas författare lägger sig vinn om att skrämma, förvåna, och försköna den slumpartade ensamheten som ingen undgår att drabbas av i livet. När inte bara rummet skräms utan också tiden är ur led, vilket ställer verkligheten på ände (som när HP Lovecraft medverkar i samlingen), sprider den personen omkring sig kallt drag, stickande ljud, brist på ljus och omänsklig närhet som begår det onda. För den drabbade är det inte tal om annat än klaustrofobi, vanmakt och heta önskningar om att inte vara där man befinner sig.
Novellmästarna hedrar dessutom tre pristagare av Fantastiknovelltävlingen 2019 genom publicering i denna vår tjugoåttonde e-bok.

 
 
 
Utgivningsdatum 2019-11-12 * Wela Förlag * ISBN 9789198529449

utgivning 2014 2015 2016 2017 2018

Möten i verklighet och dikt

Elva essäer och artiklar av Ulf Broberg, Ulf Durling, Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Kjell E. Genberg, Pia Lindestrand, Niki Loong, Helena Sigander och Cecilia Wennerström.

Möten är utveckling.
Utveckling är livet.
Livet är underbart.
Tänk om ...
Om Hans Alfredson inte mött Tage Danielsson.
Helan utan Halvan?
Anni-Frid Lyngstad utan Agnetha Fältskog?
Tänk vad livet skulle vara tomt och innehållslöst.
Även genom läsning sker möten.
Den här antologin från Novellmästarna med tema Möten är väl värd att läsas.
Nio författare delar med sig av erfarenheter från möten som betytt extra mycket för dem.

Utgivningsdatum 2019-02-20 * Wela Förlag * ISBN 9789198529432
 
kontakt med novellmästarna | webmaster