2018

Och jorden snurrar vidare

Alla tiders brott

 

Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

.. OCH JORDEN SNURRAR VIDARE ...
Tretton noveller av Ulf Broberg, Ulf Durling, Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Kjell E. Genberg, Pia Lindestrand, Niki Loong, Helena Sigander, Ulla Trenter och Cecilia Wennerström.

Wela Förlag 2018
ISBN 978-91-87711-94-7, E-bok 41000 ord

I denna lilla samling noveller kan du läsa om framtida dramer som hör hemma inom science fiction – men också fantasy.
Eftersom medlemmarna i Novellmästarna inte låter sig hämmas av gränser i tid och rum när de sätter sig att skriva är detta helt naturligt.
Men några av oss är mer jordnära och tar upp problem som är förknippade med vår planets nuvarande invånare.
Alla håller sig heller inte i Sverige utan tar sig över Atlanten och den amerikanska kontinenten till en delstat där man för inte alltför länge sedan tillämpade dödsstraff.
Sådant kan man också träffa på i närområdet, fast på ett mer personligt plan.

utgivning 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alla tiders brott

Tjugo noveller författade av medlemmar i Novellmästarna och gästskribenter.
Ulf Broberg, Ulf Durling, Ahrvid Engholm, Bertil Falk, Kjell E. Genberg, Pia Lindestrand, Niki Loong, Helena Sigander, Ulla Trenter, Cecilia Wennerström, Ella Moe, David Renklint, Frida Windelhed.
Finns även utgiven i storpocket 284 sidor på Apec Förlag.

Vi lever i "vår" tid, den gåtfulla dimension i universum som skiljer händelser åt och som styr vardagen. Ingen tycks kunna förklara vad den är, vilket gör att vi tvingas se den genom metaforer. Den både går och rinner förbi, vi jagar tid under vår färd mot framtiden. Till råga på allt är tid pengar något vi helst bör skaffa oss i sinom tid. När människan är ung har hon all tid i världen men åldern kommer med insikten att man har allt mindre tid att förlora. Den har alltid funnits men är likväl alltid ny.
Denna novellsamling innehåller spännande, berörande och intrikata berättelser från olika tider: från vikingatid till okända framtider men också från de epoker vi själva upplevt. Läker tiden alla sår?
Ta dig tid att läsa novellerna, somliga av dem har kanske tiden för sig.

Utgivningsdatum 2018-11-13 * Wela Förlag * ISBN 9789187711985
 
kontakt med novellmästarna | webmaster